Blog

Setkání s novým Tureckým velvyslancem, J.E., panem Egemenem Bağışem

Dne 4. prosince 2019 se předsedkyně KITAP Elmira Lyapina setkala s novým Tureckým velvyslancem v České republice, s Jeho Excelencí, panem Egemenem Bağışem a prvním poradcem panem Behiç Hatipoğlu. Mluvili o inkluzívní a přátelské komunitě, budování mostů mezi národy a rozvíjení a prohlubování existujících vztahů nejen mezi turkickou a českou komunitou, ale napříč všemi národy.

Rustam Shaykhutdinov: Tatarská Klavírní Hudba

Dne 19.11.2019 v Ruském středisku vědy a kultury proběhl koncert klavíristy Rustama Šajchutdinova a Sólistky Národního divadla Galii Ibragimove Curado. Zazněla hudba Rustama Jachina a Sergeje Rachmaninova. Klavírista vysvětlil, ze tyto dva skladatele jsou propojeny, tak i Rachmaninov si nazýval jako Chan Rachman ( odkazující na tatarsky původ) a Jachina ( “otce tatarské akademické hudby”) nazývali Jach-maninov. Děkujeme všem, kdo přišel, a těšíme se na naši další setkání. Tuto akci Read more…

Česko Turkický Business Forum 2019

První Česko Turkický Business Forum se konalo v pátek, dne 25. října 2019 v prostorách univerzity – University of New York v Praze. V rámci integrace a rozvoje mezinárodních vztahů bylo cílem Česko-Turkického Business Fora poskytnout platformu pro efektivní networking mezi podnikateli z Turkických států, podnikajících v České republice, a Českými podnikateli, kteří podnikají v turkických státech a to také i za účasti představitelů ze státních institucí, velvyslanectví. Cílem akce Read more…