O Nás

KITAP – Tatarská a Turkická Associace v Praze.

Sociální, Kulturní, Business networking skrz Turkickou komunitu a napříč celým světem.

Turkiti nejsou jen Turci, ale také i Tataři, Ázerbájdžánci, Kazaši, Kyrgyzové, Uzbeci, Turkmeni aj.

Slovo „KITAP“ v turkických jazycích znamená „KNIHA“, což je symbolické – kultura a tradice jiných lidí – jsou jako zavřená kniha k prozkoumání.

V samotném názvu spočívá smysl a obsah této skupiny.

Cíle KITAP:

– navazovat a rozvíjet přátelské vztahy, a také

– navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci v oblasti národních kulturních hodnot, tradice, historie a kulturního dědictví na národní a mezinárodní úrovni,

– zvýšení informovanosti veřejnosti o Turkických národech, o naši smíšené a heterogenní historii, dějinách, kultuře a tradicích.

Naše hodnoty: Společenství. Komunita je pro nás velmi důležitá, respektujeme a vážíme si, prosperujeme z naší rozmanitosti a spolupracujeme s partnery, abychom využili naší celosvětové síly k tomu, aby bylo dosaženo kvalita společenského soužití pro všechny lidi, občany a migranty. Tvořivost. Jsme otevřeni novým myšlenkám, otevřeny pro změnu a rozvoj. Integrita. Snažíme se žít podle nejvyšších standardů osobní poctivosti a chování, naše aktivity jsou transparentní. Dokonalost. Snažíme se vše dělat profesionálně.

PS: nejde o dělení na národnosti, ale naopak -sdružení na základě rozdílů.