Česko – Turkický Business Fórum

Vážená paní/ Vážený pane,

tímto bychom Vás chtěli oslovit s nabídkou o spolupráci. Dne 25.10.2019 Spolek KITAP – Tatarská a Turkická Asociace v Praze, pořádá Česko Turkický Business Forum 2019, kterého se zúčastníturkičtí podnikatelé fungující na území ČR a čeští podnikatelé fungující na trhu turkických států. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

Spolek KITAP – Tatarská a Turkická asociace v Praze prosazuje a prezentuje kulturu turkických národů, což jsou Turci, Ázerbájdžánci, Tataři, Uzbeci, Kazaši, Kyrgyzové aj. Pořádáme různé kulturní a vzdělávací akce, skrz které přibližujeme historii, kulturu, tradici, literaturu a filozofii turkických národů.

Letos jsme zvolili nový formát akce. Kromě tradiční kulturně-vzdělávací akce je součástí tohoto Byznys fóra rovněž kulatý stůl a interaktivní přednášky týkajících se podnikání jak v České republice, tak i v turkických státech pro české podnikatele.

Tímto chceme rozvíjet i komerční vztahy mezi Českou Republikou a turkickými státy, které jsou představeny na území České republiky. Jsou to Turecká republika, Ázerbájdžánská republika, Republika Kazachstán a Tatarský národ je představen Ruskou Federaci a obchodní komorou republiky Tatarstán.

V rámci integrace a rozvoje mezinárodních vztahů, tento Česko Turkický Business Forum 2019 nabízí přínosný networking jak pro podnikatelé, tak i pro státní instituce, a velvyslanectví, kdy podnikatelé z turkických zemí podnikajících v ČR, a čeští podnikatelé podnikající v turkických státech budou mít možnost se přímo podílet na zlepšení stávající situaci v oblasti podnikání a mezistátních vztahů.

Nad touto akcí nám udělil zaštitu Magistrát hl.m. Prahy.

Akci se zúčastní představitelé a zástupci jak obchodních komor, tak i velvyslanectví zastoupených v Česku turkických států, a to republik Turecka, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, a Ruska, a také zástupci Ministerstva průmyslu o obchodu a CzechInvestu ČR.

Akce se bude konat v prostorách University of New York in Prague.

Prosíme o přihlášení prostřednictvím formulářu.